Ayurveda mat och medicin

Då mat och hur vi äter är en av de största källorna till vårt välmående ges en fördjupad kurs om konsten att äta i balans utifrån vår unika konstitution. Du får en förståelse kring smakernas betydelse för vår hälsa samt grunden för ayurvediska medicin och huskurer.