LIVSSTIL & FÖRETAGS- UTVECKLING SAMT COACHING
Let's grow together as individuals.
 

Personlig Life Training med Ayurveda & styrkebaserad utveckling – ett 6 månaders coachprogram

Under 6 månader har du möjlighet att genom personlig coaching, få hjälp att utveckla dina styrkor och talanger, skapa ett långsiktigt välmående och gå för de mål du önskar sätta upp för dig själv.

Du väljer att gå in i programmet om du vill göra skillnad i ditt liv, då det är ett handlingskraftigt program som ger dig verktyg att skapa det du vill. Du kommer att få förståelse om din unika personlig konstitution, om ditt sätt att tänka och hur du kan använda dina mentala processer till att göra aktiva val och förändringar till det du vill ha mer av i ditt liv.

Med hjälp av den djupa kunskapen som finns inom Ayurveda, med förståelsen om kvantfysik och hur den kan appliceras i ett daglig liv, tillsammans med det styrkebaserade förhållningssättet, guidas du till att ta fullt ansvar för din egen utveckling. Resultatet är beroende på din egen motivation där ditt ansvar är att gå från ord till handling.

 

Styrkebaserad utveckling i team & företag

Att satsa på det individer och team är suveräna på, är att skapa långsiktig framgång.
I detta utvecklingsprogram ges nycklarna till det styrkebaserade, livskraftiga förhållningssättet med syfte att stärka team och individer.
 I programmet, som innehåller träning utifrån olika aktuella situationer i arbetslivet, blir deltagaren positivt konfronterad och får förståelse till vad som driver och motiverar både sig själva och andra.

Programmet inom Ledarskapsutveckling, innebär att du lär dig hantera olika kritiska situationer och får kunskap om det coachande förhållningssättet och hur du kan bygga upp en styrkebaserad feedback-kultur som driver människor till att överträffa sig själva. Stort fokus ligger på att öka din egen självinsikt och öka medvetenheten om ditt eget beteende och din attityd.

Med hjälp av Ayurveda ges en unik kunskap om personlighetstyper, en insikt som stödjer deltagarna inte bara i sin egen utveckling utan ger en stor förståelse om hur andra människor fungerar och vill bli motiverade. Inom programmen ingår olika tester bland annat inom Ayurveda och Strengthsfinder.

Några av mina uppdragsgivare