Ayurveda fortsättning

Här ges fördjupade kunskaper inom ayurveda och hur man ser på människan som helhet. Här får du ta ett steg in i din egen process genom att lära dig mer om dina och andras styrkor och resurser och inse också vad som kan begränsa oss. Detta är en förutsättning om du vill använda dig av Ayurveda i ditt yrkesliv.