HARMONI MED AYURVEDA

Helheten av vår hälsa - Ett livskraftigt liv

Hälsosam livsstil handlar om att leva i harmoni med naturen & vår miljö samt med sig själv. Det handlar om att integrera vårt sinne, kropp och själ. Ayurveda, det gamla indiska läkesystemet  är det enda i sitt slag i världen som tar upp de fysiska, emotionella och andliga aspekterna av vårt välbefinnande. Med en terapeutisk metod som kommer till kärnan i vår personlighet, beteende och livsstil, är Ayurveda mer än bara ett system för att bota sjukdomar det är faktiskt en väg för en hållbar livsstil och för ett sjukdomsfritt levende.

 

Vad är Ayurveda?

Hur definierar man något som i samklang med de fem elementen håller ihop allt och tar den mest grundläggande frågan om den enskilde själv på en fysisk, känslomässig och andlig nivå? Ayurveda är en livsstil som inte bara håller oss friska, den speglar det biologiska, psykologiska samt det känslomässiga som gör varje enskild människa unik. Ayurveda är ett sätt att hjälpa oss att behålla vår livskraft.

 

Hur fungerar det?

Vad som behövs är en strategi för att skapa en hållbar livsstil. Ayurveda, det gamla indiska läkesystemet hjälper oss att skapa ett friskare liv utan pekpinnar och dieter. I det ayurvediska systemet lär vi oss att stanna upp och reflektera över några viktiga frågor om våra dagliga levnadsvanor. Genom att kombinera ayurvedas frågeställningar och tillrättaläggande av vår mentala- och fysiska hälsa kommer vi att kunna skapa en mer hållbar hälsa på sikt.

Reflekterande frågor

  • Hur äter du?
  • Hur mår din kropp rent fysiskt?
  • Vad säger din kropp dig?
  • Hur är din andning?
  • Hur mår du innerst inne?
  • Hur sover du?

 

 

Finn vägen till en hållbar livsstil

Vi är alla en del av Universums energi och den finns i varje levande varelse på jorden. Med naturen och dess uppbyggnad hänger vi alla ihop på något sätt, det är egentligen inget konstigt med det. Ayurveda hjälper oss att bli medvetna om vår koppling till naturen och de fem elementen

  • Rymd,
  • Luft,
  • Eld,
  • Vatten & Jord, som också återspeglas i din kropp

Dessa element och deras kombination eller andel bestämmer konstitutionen i din kropp. Kroppstyper i Ayurveda kallas Doshas.

 

 

Det finns tre typer av Doshor:

Vata: Består av luft och styr alla kroppsrörelser .
Pitta: Pitta består av eld och vatten och styr värme, metabolism, matsmältning och andra omvandlingsprocesser i kropp och själ. Kapha: Kapha är en vattnig konsistens som binder beståndsdelarna i kroppen.

En stor del av våra sjukdomar är en följd av bristen på uppmärksamhet av våra kroppssignaler orsakade av en obalans i doshan.  Då bildas det toxiner (gifter) och blockeringar av energipunkter i kroppen. Den läkande processen i Ayurveda är därför att bli av med blockeringar och de gifter vi samlat på oss.

I balans kommer du genom att lyssna på din kropps signaler och genom att vidta korrigerande åtgärder baserat på din doshas obalans. Det kan en Ayurvedaläkare hjälpa dig med.

Lätta Ayurvedatestet

Styrkebaserad test utifrån Ayurveda >