LIFE TRAINING SKÅNE
Diplomerad Ayurvedautbildning

25-27 oktober 2019
29-31 januari 2020

22-24 november 2019
13-15 mars 2020

17-19 januari 2020
24-26 april 2020

28 febr - 1 mars 2020
22-24 maj 2020

27-29 mars 2020
14-16 augusti 2020

 

Diplomerad Utbildning Ayurveda Life Training

För 20 år sedan hölls den första utbildningen i Ayurveda Life Training på Tallmogården. Under denna tiden var Ayurveda okänt för de flesta. Idag har Ayurveda vunnit mark över hela världen och hjälpt många människor. 

Det är med glädje vi nu utvecklar och expanderar utbildningen till Helsingborg, med mig, Stina Andersson som huvudlärare. Eva Schinkler som grundare finns också med i delar av utbildningen. 

Arbetar du med människor, kanske som ledare, coach, psykolog eller terapeut, är utbildningen ett ypperligt komplement och utveckling, inte minst för dig själv. 

Vill du åstadkomma en hållbar hälsosam livsstil och personlig utveckling på alla plan? 

Grattis! Då är du en av de nya deltagarna till Ayurveda Life Training i Helsingborg. 

 

BOKA HÄR

De fem stegen

1. Ayurveda & Daily Life 
Du får lära dig baskunskaper inom det ayurvediska systemet, grundbegrepp samt sätt att använda dagliga rutiner, genomföra övningar och öka förståelsen om hur du kan få loss din kraft och öka ditt samspel i vardagen.

2. Ayurveda & Deepening on how life flows
Här ges fördjupade kunskaper inom ayurveda och hur man ser på människan som helhet. Du tar ett steg djupare in i din egen process genom att lära dig mer om dig själv, både det som stärker dig och om det som begränsar dig. Med hjälp av ökad självkännedom kan du både stärka dig själv och också sedan ta steget till att stödja andra.

3. Ayurveda Food & Medicin  
Då mat och hur vi äter är en av de största källorna till vårt välmående, ges en fördjupad kurs om konsten att äta i balans utifrån vår unika konstitution. Det handlar mindre om exakta matråd utan mer om ett andligt/psykologiskt förhållningssätt till mat i allmänhet och njutning i synnerhet. Du får en ökad förståelse kring smakernas betydelse för vår hälsa och hur de påverkar vårt psyke. Du får också lära dig om grunden för ayurvediska mediciner och hur du själv kan göra huskurer.

4. Ayurveda & Phsychology 
Med hjälp av en helt ny kontext om hur vi människor fungerar, kan du börja förstå hur vi kan släppa våra hinder och gå för det som stärker oss, gör oss friskare och helare. Du får bland annat en fördjupning om de tre begreppen Sattva, Rajas och Tamas som är en viktig del i den psykologiska delen inom Ayurveda. Detta ger dig en större och mer nyanserad förståelse om de tre konstitutionerna och om existentiell utveckling.

5. Ayurveda & Strengthsbased development in working life 
Kan vi använda den ayurvediska kunskapen i arbetslivet?

Självklart kan vi det!

Med hjälp av Ayurveda, tillsammans med ett styrkebaserat förhållningssättet, får du nycklar till hur man kan utveckla både medarbetare, ledare och chefer i organisationer. Med grundförståelsen om de tre konstitutionerna Vata, Pitta och Kapha, tillsammans med de tre psykologiska aspekterna Sattva, Rajas och Tamas, ges här en fördjupad förståelse om hur man kan skapa mer effektiva, adaptiva och kreativa sätt att arbeta på, samt hur man kan utveckla hållbart ledarskap och medarbetarskap.

Syfte & Mål
Att lära dig teori och framför allt praktik om hur du kan skapa ett liv i mer balans fysiskt, psykiskt, andligt och existentiellt. Syftet är att få hjälp av den ayurvediska filosofin tillsammans med en styrkebaserad utvecklingsprocess, skapa mer livskraftiga rutiner i din vardag och att kunna använda dina kunskaper och erfarenheter i ditt yrkesliv för att på så sätt vara med och skapa en attitydsförändring om hur vi människor fungerar. Detta ger dig möjlighet att bygga mer hållbara relationer med andra och också till dig själv, samt möjlighet att skapa hållbara styrkebaserade team och utveckla ett styrkebaserat förhållningssätt.

Vad innehåller utbildningen?

• Ayurveda och dess historia
• Hur Ayurveda kan användas idag
• De tre konstitutionerna Vata, Pitta och Kapha
• Ayurvedisk anatomi och fysiologi
• Gunas (kvaliteter)
• Sattva, Rajas och Tamas
• Prana, Tejas och Ojas, de tre mentala kvaliteterna
• Hur sjukdom utvecklas utifrån ayurveda
• Hur läkande och helande skapas
• Olika rytmer, dygn, sömn, mat, års- och livsrytm
• Konstitutionsbestämning
• Chakrasystemet, anatomin av människans energisystem
• Att skapa balans för de olika konstitutionerna
• Mat och ätande utifrån de tre konstitutionerna
• Sömn och sömnrutiner som skapar livskraft
• Träning utifrån det ayurvediska perspektivet
• Ayurvedisk farmakologi, örter och kryddor
• Ayurvediska huskurer att göra själv
• Pancha Karma, inblick i de ayurvediska behandlingarna
• Styrkor och talanger utifrån det ayurvediska systemet
• Styrkebaserat ledarskap
• Strengthsfinder, ett webbaserat test
• Samspelet mellan de tre konstitutionerna i relationer och i team
• Coaching & verktyg
• Det coachande förhållningssättet
• Empatiskt lyssnade
• Dharma och karma, att skapa förståelse för människors olika livsvägar
• Att coacha och vägleda utifrån människors styrkor och talanger
• Barretts 7 motivationssteg i organisationer
• Du kommer också få möta dina kursdeltagare i coachande samtal, skapa handlingsplaner och du kommer att få en djupare insikt om dig själv, din livskraft, dina styrkor/talanger och din livsvision.
• Du får möjligheten att ställa in din inre kompass som kan leda dig till ett mer livskraftigt, långsiktigt och balanserat liv.
 

Låt oss få presentera vår nya lärare, Stina Andersson, Vi ställde några korta frågor till henne som du kan ta del av här nedan. 


Varför brinner du för ayurveda?
Jag brinner för Ayurveda på grund av att denna kunskap beskriver människan och vår omgivning på ett begripligt sätt, allt ifrån hur vi behöver tänka och hur vi agerar, till hur sjukdomar botas. Hela människan räknas, såväl kropp som själ och ande. Det är som om allt jag undrat över hela livet får en förklaring och en helhet jag tror många med mig saknar i dagens  samhälle. Ayurveda utgår utifrån individen och vårt unika jag, att varje människa har en egen väg till hälsa och lycka. Ayurveda går enkelt att koppla ihop med dagens forskning i såväl epigenetik som neurovetenskap, vilket gör mig som naturvetare så lycklig! För mig har Ayurveda vuxit från att ha varit en spännande bok till något jag varje dag lever och andas.

Utbildningarna du gått/går?
Jag har läst och assisterat vid Ayurveda Life Training, och fördjupat mina studier vid American Institute of Vedic Studies för David FrawleyJ. Utöver detta har jag gjort min praktik vid International Academy of Ayurveda i Pune, Indien.

Varför lärare på Schinklermanagements Ayurveda Life Training?
Eftersom jag själv ser vilken avgörande betydelse ny kunskap kan göra, är jag mån om att andra människor också ska få ta del av detta. Det hjälper att bygga en bättre hälsa, ett större medvetande och bättre värld! Genom kunskap kan vi ändra vårt sätt att tänka, och genom detta kan vi skapa optimal hälsa för var och en av oss, på vårt unika individuella sätt. Jag tror att min erfarenhet och bakgrund i ledarskap kopplat till Ayurveda kan bidra till ytterligare en dimension för deltagarna.

Vem är du?
Jag är Stina. Utbildad Lantmätare och har jobbat i samhällsbyggnadsbranschen i 18 år. Jag har jobbat i såväl privat, kommunal som i statlig regi, och även arbetat en period för SIDA i Mongoliet. De senaste 10 åren har jag arbetat som chef, och hittade Ayurveda och Eva i samband med en ledarskapskurs. Jag har tack vare min utbildning och arbete kunnat tillämpa såväl Ayurveda som styrkebaserat ledarskap i mitt yrke, vilket har varit ovärderligt för mig! Idag driver jag företaget Veda Management, där jag jobbar som ayurvedisk livsstilsrådgivare, föreläsare och kursansvarig för Ayurveda Life Training, samt Qi Gong instruktör.


 

 

Pris & tider
Fredag 9:30 -16:30, Lördag och söndag 9:00-16:00.
Pris för steg 1, 6 000 kr ink moms.
Därefter inkluderar programmet fyra steg, steg 2-5.
Priset för steg 2-5 är 22 000 kr ink moms.
Alla kursdagar startar med ett kortare yoga- qi gong eller meditationspass.
Efter kursen erhåller kursdeltagarna ett diplom från Ayurveda Life training på ca 150 tim. på intensiva studienivå.

Huvudlärare:
Stina Andersson
Grundare & Lärare:
Eva Schinkler
Plats:
Like a Boss Academy, Kajpromenaden 8A Helsingborg 
Kurslitteratur:
Livskraft i vardagen, The Art of Eating, E. Forsberg Schinkler samt
Strenght Based Leadership, T. Rath

 

Lokalen vi kommer hålla kursen i.