AYURVEDISK LIVSSTILSCOACHING
  • Har du kroniska problem?

  • Har du tappat lusten?

  • Är du stressad och har svårt att finna ett inre lugn?

  • Sitter du fast och hittar inte ut?

  • Vill du få verktyg till förändring?

  • Vill du må bättre fysiskt, psykiskt och själsligt?

  • Vill du använda dig mer av dina styrkor och få mer kraft i ditt liv?

Livscoaching med inspiration av Ayurveda

Förmågan till självläkning, helande och utveckling av våra styrkor, bygger på förståelsen att kropp, sinne och själ är en enhet. För att skapa balans, må bra och utvecklas behöver vi ta hänsyn till hela vår livssituation.

Den bästa på att veta vad som gör dig gott, respektive dåligt, är du själv. Symptom, fysiskt, psykiskt eller existentiellt visar att något är i obalans och det ska vi oftast inte bara ta bort utan också försöka åtgärda orsaken till obalansen.

Med coachning och beteendemedicinsk livsstilsförändring inspirerad av Ayurveda kan du få förståelse kring din personliga konstitution och du får hjälp att se hur din vardagssituation ser ut. Genom en livsstilsanalys får du insikt om hur din livsstil med eventuell stress, dina kostvanor, träning, sömn, självkänsla, självförtroende, problemlösningsstrategier påverkar din energi och ditt välmående. Du får verktyg och kunskap för att genomföra en handlingsplan som utformas efter varje coachtillfälle. Utifrån ett beteendemedicinskt och styrkebaserat förhållningssätt med enkla, kraftfulla vardagsrutiner kan du få hjälp att förändra, för att öka livskraft i både ditt arbets- och privatliv.

Ayurveda betyder "vetskap om livet", och är en filosofi med gamla anor som är högst aktuell idag. Den ayurvediska traditionen bygger på kunskapen om att kroppen har en intelligens och vet hur den ska läka och balanseras om den får möjlighet till det.

I coachingen, som utgår från Ayurveda med ett beteendemedicinskt och hälsopsykologiskt perspektiv, används den ayurvediska kunskapen som metod att arbeta med livsstilsförändringar. Meditation, avspänning och livsstilsrådgivning ingår som en naturlig del av coacharbetet.

Coaching sker oftast via tel/Skype.


För bokning och information:

tel.070-694 94 02 eller eva@schinklermanagement.se.
Pris per tillfälle:
Tel/Skype: 2000 kr, ca 1 tim
Mottagning: 2500 kr ca 2 tim.