Arbetsliv - Ayurveda i organisationsutveckling

Under denna kurs får du förståelse om hur vi kan använda oss av Ayurveda och det styrkebaserade förhållningssättet i organisationer och i ledarskapsutveckling. Med grundförståelsen om de tre konstitutionerna Vata, Pitta och Kapha ges här en fördjupad förståelse om hur man kan skapa mer effektiva, adaptiva och kärleksfulla sätt att arbeta och utveckla hållbart ledarskap och medarbetarskap.