EVA SCHINKLER

Mer än 20 års erfarenhet & utbildning inom Ayurveda. 

Jag har passion för att stödja och hjälpa människor att följa sitt hjärta och gå för det de tror på! Inget är så framgångsrikt som att följa sin passion. Där hittar du nycklarna till din framgång och ditt välmående. Det är inte alltid den enklaste vägen men definitivt den mest livgivande vägen. Jag brinner för att stödja företag att utveckla den styrkebaserade processen. Där finns företagets möjlighet till att skapa mer livskraftiga, innovativa och lönsamma företag som satsar på långsiktig hållbarhet. En hållbar och framgångsrik företagskultur inspirerar människor till motivation, engagemang och driv. Framgången ligger bland annat att få människor vilja vara förebilder för sin organisation.

Att utveckla professionellt beteende och attityd hos ledare, chefer, sälj- och servicepersonal innebär att företaget kan utnyttja den stora potential att få människor att leva som de lär.

 

Utbildningar
Ledarskapskonsult | Coach | Författare | Leg sjuksköterska

Fil kand Beteendemedicin & Hälsopsykologi | fil mag utb i Folkhälsovetenskap | Examen i Ayurvedic Healing, American Inst of Vedic Studies, USA | examen från Rishikes Collage of Ayurveda | Utbildad i Leadership Management Training från Krauthammer University, Schweiz.

 

"Min profession är:
läran om hälsa i balans, ett hållbart ledarskap & skapandet av ett livskraftigt liv!"

 


 

Röster om Eva Schinkler


”Jag är ständigt på jakt efter på djupet, högkaratika, livsbejakande, dynamiska, överraskande och fängslande kunskapare inom livsviktiga områden. Jag säger bara en sak: Eva Schinkler är ett fynd.”
Annika Dopping – TV-producent, Hållbarhetskommunikatör

”Efter rekommendationer har jag läst Eva Schinklers bok ”Livskraft i vardagen”. Det är en fantastisk bok som jag nästan sträckläste. Många pusselbitar föll på plats. Arbetar som överläkare på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och har 3 barn. Jag ska nu ta hand om mig utifrån det ayurvediska perspektivet.”
Helena Sandén – Överläkare på NÄL

”Efter att ha jobbat med det Styrkebaserade ledar- och medarbetarskapet nådde vi mer motiverade medarbetar och ökat ekonomiskt resultat. Utvecklingsprocessen ledde fram till att ledningsgruppen arbetade mer stringent och effektivt, och inte minst på ett mer mer stimulerat sätt! Evas styrkor är på det sätt hon når fram till olika människor på olika nivåer i organisationen. Eva är fokuserad, orädd och rak i sin kommunikation, vilket är uppskattat, och hon når därför ytterligare ett steg längre än andra som jag arbetat med i liknande uppdrag.”
Marie Bucht – Vice President, Business Intelligence, NCC Property Development